Gebruiksvoorwaarden – Website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden geldende op het ogenblik van een verbinding. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.

Disclaimer
Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie wordt door ons uitgesloten. De website kan tevens bestanden van derden of verwijzingen naar websites van derden bevatten, ook hier zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Copyright
Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot ons exclusieve intellectuele eigendom. Zij mogen dan ook niet zonder onze schriftelijke toestemming in welke vorm en met welk middel dan ook worden gereproduceerd.

Cookies
De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.