Riolering en afwatering

Riolering en afwatering maken een belangrijk onderdeel uit van elk grond- en wegenbouwproject. Speessen zet haar vakmanschap, oog voor detail en praktische aanpak dan ook graag door in deze discipline met de aanleg van nieuwe of opwaardering van bestaande riolerings- en afwateringsystemen.

Om overlast tot een minimum te beperken staan onze medewerkers vanzelfsprekend klaar om de bovenliggende bestrating of groenvoorziening te herstellen.

Functioneel én met oog voor de omgeving
Om het riool te ontlasten wordt er met name in de openbare ruimte steeds vaker gekozen om het regenwater af te koppelen van het riool. Het schone regenwater wordt dan tijdelijk opgeslagen in zogeheten infiltratiesystemen onder de bestratingen waarna zij geleidelijk in de bodem wegzakt.

Deze functionele oplossing gaat tevens zowel wateroverlast als uitdroging tegen. Speessen heeft inmiddels goede ervaringen opgedaan in de aanleg en werking van deze systemen in bijvoorbeeld woonwijken en bedrijventerreinen.

Wilt u meer weten over onze riolering en afwateringoplossingen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.